Skip to main content

Reconstruction of Triassic-Jurassic seawater temperatures using clumped isotope thermometry on oysters from Lavernock Point

Door Magali Siri

Voor mijn scriptie ben ik bezig geweest met het onderzoeken van de verandering in de zeewatertemperatuur over de Trias-Jura grens (~201.56Mya). De extinctie die plaats vond over deze grens wordt gekenmerkt door een verlies van 80% van alle diersoorten. De oorzaak hiervan wordt voornamelijk toegekend aan vulkanische activiteiten gerelateerd aan de “Central Atlantic Magmatic Province” en de daarmee gerelateerde uitstoot van CO2 en CH4.

Het onderzoek heb ik uitgevoerd met behulp van clumped isotope thermometrie op oesterschelpen van Lavernock Point, Wales. Clumped is een alternatief van de bekende oxygen isotope thermometrie, die veelal afhankelijk is van aannames over de zeewatercompositie. Doordat clumped geen aannames nodig heeft van de compositie van zeewater, zijn de temperaturen onafhankelijker te meten.

Voor mijn scriptie mocht ik dus lekker veel in het lab en VMA rondspoken. Vaak zat ik van 9 tot 5/6 of zelfs 7 op de uni. De dagen laat gemaakt omdat er een nieuwe run opgestart mocht worden of omdat we de run nog een uurtje in de gaten moesten houden. Het apparaat was dan ook niet altijd even blij, aangezien hij een paar keer een breakdown heeft gehad… Gelukkig vaker dan ikzelf… Soms zat ik wat langer in het VMA, samen met medestudenten, kletsend met Martin Ziegler over alle data dat uit onze runs kwam. Over een Excel sheet van A tot CZ zaten we soms met onze handen in het haar, en erg dankbaar voor onze begeleider die het niet erg vond om uren door te praten over clumped isotopes.

Uit mijn onderzoek is gekomen dat de temperatuurverandering over de Trias-Jura grens heen waarschijnlijk minder drastisch was dan voorgaand werd verwacht. Voor sommigen zou dit misschien klinken als een teleurstelling, maar deze informatie is erg belangrijk voor het begrijpen van de interacties tussen oceaan, klimaat en de samenstelling van oceaan en atmosfeer. Zo zouden er mechanismen van zwavel te werk kunnen zijn die de verandering in het klimaat kunnen dimmen, of zouden er verschillende (feedback)mechanismen te werk kunnen zijn in het systeem. Ook helpt het om beter te begrijpen wat de extinctie heeft veroorzaakt. Verder onderzoek is ook al opgestart door de universiteit waar onze samples vandaan kwamen, aan de hand van onze bevindingen en data.