Skip to main content

Over ons

De PanGeo is het verenigingsblad van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.). De redactie van de Pangeo wordt gevormd door de leden van de Commissie ter Redactie van het U.A.V.-blad (C.R.U.). Meermaals per week worden online nieuwe artikelen gepubliceerd voor leden, één keer per maand krijgen alle leden een nieuwsbrief in de mailbox met een verzameling van nieuwe artikelen. Geïnteresseerden in de aardwetenschappen kunnen ook onze publieke artikelen lezen op de website.

De PanGeo is een actief verenigingsblad met vele geliefde rubrieken zoals: het interview met een docent, Verrek Van Wie Is Die Stek, U.A.Foreigners, Ik werk bij…, bestuursinkijk en de beruchte roddelrubriek. Ook alle disputen schrijven geregeld een stukje over de bezigheden, net als alle grote activiteiten worden verslagen op deze prachtige website. Verder zijn grafische stukjes zoals de fotopagina’s, varia en natuurlijk het kompas een genot voor het oog.

Klik hier voor een stukje waar we de commissie van ’23-’24 voorstellen!

De PanGeo kwam tot en met 2023, vier keer per jaar op de mat bij alle leden thuis. De laatste fysieke editie 11.1 is gepubliceerd in februari 2023. Door stijgende papierprijzen in navolging van de Russische invasie in Oekraïne is de keuze gemaakt om over te gaan naar een digitaal medium, waar de mogelijkheden eindeloos zijn en het teruglezen van artikelen ongeremd is. Sindsdien publiceren we ook artikelen voor geïnteresseerden in aardwetenschappen, die door iedereen te lezen zijn op het publieke gedeelte van onze website. Op termijn willen we ook hier populariserende stukjes publiceren van scripties die zijn geschreven door bachelor- en masterstudenten.

De Dies Natalis van de C.R.U. is op 17 oktober 2012. Dit is namelijk het moment dat de twee voorouders van de PanGeo samengesmolten zijn. De PanGeo is namelijk gevormd op het moment dat Utrechtse Geologen Vereniging (U.G.V.) en Drift ‘66 zijn samengegaan in de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging, respectievelijk publiceerde zij de Paÿenborchiana en de Driftstroom.

De Paÿenborchiana was het verenigingsblad van de Utrechtse Geologen Vereniging. Dit blad is namelijk vernoemd naar het gebouw waar vroeger de opleiding Geologie gehuisvest was, stadskasteel Payenborg. De Paÿenborchiana is hier in 1954 opgericht. In dit stadskasteel zetelde de opleiding Geologie van Universiteit Utrecht tot 1979, dit was tot het moment dat de overheid de leerstoel Geologie van Leiden opheft. Samen zijn deze instellingen toen verhuisd naar de Uithof. Dit betekende dat de U.G.V. en de L.G.V. (Leidse Geologen Vereniging) samen moesten gaan. Dit was een tumultueuze tijd in de geschiedenis van U.G.V. desondanks heeft de Paÿenborchiana al deze tegenslagen altijd overleefd. De afkorting van de Commissie ter Redactie van het U.A.V.-blad is C.R.U. welke tot op de dag vandaag wordt gebruikt. Deze afkorting met puntjes tussen de hoofdletters is overgenomen uit de gebruiken van de Utrechtse Geologen Vereniging.

De Driftstroom was het verenigingsblad van Drift ’66, deze werd 6 maal per jaar op papier uitgebracht door de Driftstroomcommissie. De naam Drift ’66 is afgeleid van de naam van de straat in de Utrechtse binnenstad waar destijds het Geografisch Instituut gevestigd was, maar ook heeft deze naam betrekking tot het aardwetenschappelijke verschijnsel van zandtransport. Interessant om te vermelden is dat de ’66, altijd dient geschreven te worden met één enkelvoudig afsluitend aanhalingsteken en niet zomaar met een apostrof. De gedachte hierachter schijnt te zijn dat het teken doet denken aan de 9 van 1966, het jaar dat Drift ’66 is opgericht en waar uiteraard de 66 van afgeleid is.